Фізика

Перетворювачів лінійних переміщень

Корисна модель належить до контрольно-вимірювальної техніки, а саме до будови тензорезисторних перетворювачів лінійних переміщень і може бути використана у різних галузях науки і техніки, скрізь, де потрібне дистанційне вимірювання переміщень і деформацій у двох взаємно перпендикулярних напрямках для оцінки напружено-деформованого стану конструкцій.

Установка для комбінованого навантаження оболонок при випробуванні на міцність і жорсткість

Корисна модель належить до випробувальної техніки, а саме до пристроїв і стендів для комбінованого навантаження оболонкових конструкцій при випробуваннях на міцність і жорсткість.

Засіб контролю температурних режимів зберігання харчової продукції

Корисна модель належить до засобів вимірювання температури, що ґрунтується на зміні фізичних або хімічних властивостей речовин, а саме до засобів контролю температурних режимів зберігання харчової продукції.

Мірна стрічка

Корисна модель належить до сфери будівництва та виробництва, а саме до засобів вимірювальної техніки, зокрема до засобів вимірювання геометричних величин. Може застосовуватись для геометричних вимірювань нерівних та випуклих поверхонь.

Мобільна суміщена інформаційно-вимірювальна система

Корисна модель належить до галузі електрозв'язку і може бути використана для синтезу мобільної суміщеної інформаційно-вимірювальної системи для пошуку літального апарата (ЛА), розпізнавання, вимірювання параметрів руху та передачі команд керування.

Спосіб створення комірки магнітної пам’яті

Спосіб створення комірки магнітної пам'яті належить до області електрофізичних методів створення елементів магнітної пам'яті з метою покращення їх електрофізичних характеристик та може бути застосований у всьому спектрі приладів, що використовують електронну магнітну пам'ять (мобільні телефони, цифрові фотоапарати та камери, комп'ютерна техніка тощо), основою якої є структура з магнітним тунельним переходом (MTJ-структура).

Спосіб перетворення довжин світлових хвиль та спектральний перетворювач для його реалізації

Винахід належить до оптико-електронних систем, квантової електроніки та світлових альтернативних джерел енергії і може знайти використання в задачах створення більш ефективних альтернативних джерел енергетичних ресурсів.

Спосіб визначення статичної твердості металів за Котречком

В зв'язку з тим, що твердість металів і неметалевих конструкційних матеріалів залежить від їх будови є необхідність розробки нових методів дослідження їх дійсної твердості, що забезпечить можливість оцінки інших характеристик матеріалів таких як: міцність, зносостійкість та ін.

Генератор псевдовипадкових бітових послідовностей на основі клітинного автомата

Корисна модель належить до обчислювальної техніки, до радіотехніки, систем зв'язку та може бути використана при формуванні ансамблів псевдовипадкових послідовностей для діагностування цифрових об'єктів та шифрування повідомлень, а також може бути використаний у різних видах тренажерів та комп’ютерних ігор і т.п.

Сторінки