Фізика

Спосіб визначення основних параметрів об'ємної структури металевих матеріалів

Спосіб відноситься до області металографічних досліджень і аналізу зеренної структури і інших структурних складових металевих матеріалів, способів визначення основних параметрів структури. І може бути застосований при вивченні впливу параметрів структури на властивості цих матеріалів, при розробці технологічних процесів виготовлення металевих виробів, способів і режимів їх термічної обробки.

Спосіб розпізнавання зображень

Корисна модель належить до автоматики та обчислювальної техніки і може знайти використання при розпізнаванні плоских фігур в робототехніці, в системах технічного зору, при розпізнаванні складних зображень, що мають вільну орієнтацію та зміни у масштабі, при аналізі препаратів і рентгенограм і т.п.

Генератор псевдовипадкових бітових послідовностей на основі клітинних автоматів

Корисна модель належить до інформаційних та комунікаційних технологій, а саме до обчислювальної техніки, до радіотехніки, систем зв'язку та може бути використана при формуванні ансамблів псевдовипадкових послідовностей для діагностування цифрових об'єктів та шифрування повідомлень, а також може бути використана у різних видах тренажерів та комп’ютерних ігор і т.п.

Нейромережна система управління процесом та спосіб її конфігурації при навчанні

Винахід відноситься до комп’ютерних інформаційних систем управління і може бути використаний при побудові інтелектуальних автоматизованих систем управління динамічних процесів або об’єктів.

Спосіб цифрового комплексного радіопеленгування

Розроблено групу безпошукових спектральних цифрових методів кореляційно-інтерферометричного радіопеленгування. Забезпечується суттєве підвищення швидкодії та точності радіопеленгування джерел сигналів з розширеним спектром.

Спосіб визначення геометричних параметрів об'єктів вимірювань, що рухаються

Розробка належить до галузі машинобудівної промисловості (приладобудування) і може бути використана у системах управління і контролю якості промислових виробів, в тому числі – при виготовленні облицювальних виробів з природного каменю.

Авіаційна гравіметрична система для вимірювань аномалій прискорення сили тяжіння

Винахід відноситься до вимірювальної техніки, може бути використана для проведення гравіметричних вимірів на рухомій основі у геодезії, геології, інерціальних навігаційних системах.

Сторінки