Мобільна суміщена інформаційно-вимірювальна система

Призначення розробки
Корисна модель належить до галузі електрозв'язку і може бути використана для синтезу мобільної суміщеної інформаційно-вимірювальної системи для пошуку літального апарата (ЛА), розпізнавання, вимірювання параметрів руху та передачі команд керування.

Короткий опис розробки
Мобільна суміщена інформаційно-вимірювальна система містить приймально-передавальну апаратуру, вимірювальний блок, оптико-електронний модуль, який складається з телевізійного і інфрачервоного каналів, та гіростабілізовану платформу. Вимірювальний блок складається з пристрою формування каналів, пристрою формування сигналів, пристроїв формування сигналів похибки, виконавчих механізмів по кутах азимута і місця, вимірювальних каналів похилої дальності, радіальної швидкості, кутів азимута і місця та кутових швидкостей, електронної обчислювальної машини та інформаційного блоку з розширеними можливостями.
Збереження інформації, яка оброблена під час проведення випробувань ЛА, здійснюється в пам'яті ЕОМ. Для цього використовується база даних - сукупність взаємопов'язаних даних, організованих у відповідності до схеми даних таким чином, щоб з ними міг працювати користувач.
Побудова мобільної суміщеної інформаційно-вимірювальної системи пов'язана з використанням одномодового багаточастотного з синхронізацією подовжніх мод випромінювання єдиного лазера-передавача, частотно-часового методу та ЕОМ.

Переваги пропонованої розробки
Мобільна суміщена інформаційно - вимірювальна система дозволяє:
• здійснювати виявлення ЛА,
• здійснювати видачу команд керування,
• одночасно проводити зовнішньо траєкторні вимірювання ЛА (похилу дальність до ЛА, радіальну швидкість, кути азимута і місця, кутові швидкості) у широкому діапазоні дальностей, починаючи з початкового моменту його польоту,
• здійснювати у денних і нічних умовах у видимому та інфрачервоному діапазонах об'єктивний контроль за ЛА,
• здійснювати збереження інформації, яка оброблена під час проведення випробувань ЛА у ЕОМ,
• здійснювати дотримання просторової стабілізації приймально-передавальної апаратури
• в разі необхідності, детально розпізнавати ЛА за короткий час.

Галузь можливого застосування: електрозв'язок
Ступінь розробки: дослідно-конструкторські роботи.
Необхідний термін для впровадження: 6 місяців.
Строк окупності: ~ 2 роки

Умови співпраці
Патентовласник розгляне різні пропозиції та форми співробітництва з потенційними партнерами з ліцензування, продажу або впровадженню розробки, як в Україні, так і за кордоном.

Теги: 

Категорія каталогу: