Будування, гірнича справа

Шахтна азотно-компресорна станція

Корисна модель належить до галузі гірничодобувної промисловості і може бути використана для виробництва газоподібного азоту безпосередньо з шахтної атмосфери для застосування його як носія пневмоенергії в пневмоприводах шахтних інструментів, механізмів, для пневморазриву вугільних пластів при дегазації, а також для суттєвого розширення функціональних можливостей як старих схем в сфері охорони праці, техніки безпеки, локалізації вибухів і гасінні підземних пожеж, так і нових схем.

Автоматична система локалізації вибухів

Корисна модель належить до гірничої справи, зокрема до засобів, які забезпечують підвищення рівня безпеки експлуатації гірничих виробок, і може використовуватися як вибухолокалізуючий заслон, в першу чергу, у вугільних шахтах, небезпечних по газу і пилу.

Установка для вилучення метану з метано-повітряної суміші

Корисна модель належить до установок очищення і поділу газів адсорбційними способами і може бути переважно використана у вугільній промисловості для вилучення метану з шахтної метано-повітряної суміші (МПС) і подачі його споживачам з концентрацією, придатною для промислового застосування.

Мірна стрічка

Корисна модель належить до сфери будівництва та виробництва, а саме до засобів вимірювальної техніки, зокрема до засобів вимірювання геометричних величин. Може застосовуватись для геометричних вимірювань нерівних та випуклих поверхонь.

Сторінки