Хімія, металургія

Спосіб одержання виливків з металу

Даний винахід призначений для застосування в металургії з метою підвищення механічних властивостей виливків, зокрема одержання виливків з однорідною дрібнозернистою структурою по всьому об'єму виливка, що забезпечує підвищену твердість за усім обсягом і удароміцність.

Джерело енергії як пальне

Корисна модель належить до виробництва пального, як альтернативного джерела енергії, яке може бути використане будь-де, починаючи від звичайної котельні до ТЕЦ.

Спосіб дифузійного хромування деталей комплексним методом

Хіміко-термічна обробка є ефективним методом впливу на робочі поверхні деталей машин. Після її проведення на експлуатаційних поверхнях отримують дифузійні шари високої якості, які далі переходять в основний матеріал, що є позитивним з точки зору міцності та стійкості та забезпечує потрібні якісні характеристики деталей машин та інструментів. Спосіб дифузійного хромування деталей комплексним методом належить до області машинобудування, а точніше до способів хіміко-термічної обробки для підвищення експлуатаційних характеристик виробів, і може бути використаний в машинобудівній, металургійній та приладобудівній промисловості для поверхневого зміцнення деталей машин та інструменту.

Спосіб отримання комбінованого покриття на поверхнях мідних сплавів

Сучасні машини і механізми працюють при високих швидкостях і питомих тисках. Від геометричних характеристик оброблюваних поверхонь, а також їхніх фізико-механічних характеристик (внутрішні мікронапруження, енергетичний стан шару тощо), залежить працездатність деталей. Створення нових технологічних методів підвищення зносостійкості та довговічності деталей машин є пріоритетним напрямком сучасного машинобудування. Спосіб отримання комбінованого покриття на поверхнях мідних сплавів належить до поліграфічної, машинобудівної та приладобудівної промисловості, а саме до поверхневого зміцнення деталей машин.

Комплекс технічних рішень «Ультразвукове кавітаційне обладнання»

Розвиток і використання ультразвукових технологій дозволяє інтенсифікувати технологічні процеси, підвищити ступінь використання сировини, змінити вихідні властивості матеріалу, створити нові речовини і середовища, забезпечити екологічність та безпечність виробництва. Комплекс технічних рішень «Ультразвукове кавітаційне обладнання» складається зі способів та пристроїв, що захищено патентами, які забезпечують ...

Установка для вилучення метану з метано-повітряної суміші

Корисна модель належить до установок очищення і поділу газів адсорбційними способами і може бути переважно використана у вугільній промисловості для вилучення метану з шахтної метано-повітряної суміші (МПС) і подачі його споживачам з концентрацією, придатною для промислового застосування.

Похідні 6-аміно-2,4-заміщених-5-гетарилпіримідинів, спосіб отримання та застосування їх як засобів антибактеріальної, антивірусної та протиракової дії

Даний винахід стосується галузі органічної та біоорганічної хімії, зокрема хімії гетероціклічних сполук, а саме способу отримання похідних 6-аміно-2,4-заміщених-5-гетарилпіримідинів, які можуть бути використані, як проміжні продукти для синтезу нових речовин, а також як біологічно активні речовини, зокрема, як інгібітори ферментів, і на основі цього, як препарати антибактеріальної, антивірусної і протиракової дії.

Спосіб бромування фуранів

Результатом практичного застосування розробки буде промислово-вигідний метод синтезу природного антитромбозного засобу «HEFS», що зробить можливим її використання в фармацевтичній та косметичній галузях без залежності від природного джерела цієї сполуки (окремі види земляних черв’яків).

Сторінки