Пристрій контролю якості фанери

Істотного підвищення якості фанери можна досягти шляхом удосконалення виробництва і методів контролю якості продукції. У сучасних умовах дедалі більшого поширення набуває неруйнівний контроль продукції на окремих етапах виробництва, який допоміг би знайти у фанері поверхневі та внутрішні дефекти, які являють собою порушення суцільності, неоднорідності структури, дефекти склейки тощо.

Призначення розробки: корисна модель належить до деревообробної галузі та може бути використана для неруйнівного контролю дефектів (розшарувань) фанери в процесі виробництва.

Короткий опис патенту: актуальність розробки спрямована на розв’язання проблеми необхідності автоматизації процесу контролю якості фанери.

Наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки полягає в тому, що у пристрої застосовуються оригінальна методика вимірювання та алгоритм обробки сигналу ударного методу контролю якості фанери, що сприяє підвищенню точності визначення місця і розміру дефекту за рахунок виключення впливу на результат контролю негативних чинників.

Переваги пропонованої розробки: пристрій контролю якості фанери дозволяє виключити негативний вплив різних чинників на інформаційну складову сигналу п'єзоелектричного приймача, підвищити точність виявлення місця знаходження дефектів фанери та визначити їх розміри безпосередньо у виробничому процесі, що дає змогу своєчасно проводити сортування продукції по її якості.

Галузь можливого застосування: деревообробна галузь, фанерне виробництво.

Ступінь розробки: дослідний зразок.

Умови співпраці: патентовласник розгляне пропозиції та форми співробітництва з потенційними партнерами відносно впровадження.

Пристрій може широко застосовуватись на зарубіжних підприємствах фанерного виробництва.

Ключові слова: фанера, удар, коливання, п’єзодатчик, приймач, неруйнівний контроль.

Теги: 

Категорія каталогу: