Перетворювачів лінійних переміщень

Сучасна технічна діагностика, як галузь науково-технічних знань, включає в себе, зокрема пошук та визначення дефектів технічних об’єктів, до яких відноситься визначення напружено-деформованого стану конструкції за допомогою тензорезисторного перетворювача лінійних переміщень.

Призначення розробки
Корисна модель належить до контрольно-вимірювальної техніки, а саме до будови тензорезисторних перетворювачів лінійних переміщень і може бути використана у різних галузях науки і техніки, скрізь, де потрібне дистанційне вимірювання переміщень і деформацій у двох взаємно перпендикулярних напрямках для оцінки напружено-деформованого стану конструкцій.

Короткий опис розробки
На сьогодні тензорезисторні перетворювачі лінійних переміщень заміряють компоненти переміщень (деформацій) в двох взаємно перпендикулярних напрямках двох зовсім різних точок, внаслідок чого результати вимірювань є несумісними за часом та значеннями, вносячи помилку у достовірність експериментального визначення рівня напруженого-деформованого стану поверхні досліджуваного об’єкта.
З метою усунення вказаних недоліків корисна модель, що пропонується, забезпечує вимірювання деформацій для однієї точки поверхні у двох взаємно перпендикулярних напрямках, сумісних за часом.
Це досягається за рахунок того, що два чутливих елемента, виконаних у вигляді балочок рівного опору з наклеєними на них тензорезисторами, які з’єднані між собою за допомогою перехідника, при цьому один елемент своїм вузьким кінцем спирається на поверхню досліджуваного об’єкту в одній з вершин опорного прямокутного трикутника, дві інші вершини якого розташовані на корпусі.
Перетворювачів лінійних переміщеньПеретворювачів лінійних переміщень
Перетворювачів лінійних переміщеньПеретворювачів лінійних переміщень

Переваги пропонованої розробки
Перевагами пропонованого перетворювача є:
• в два рази скорочується кількість необхідних напружень об’єкта для отримання експериментальної інформації про напружено-деформований стан конструкції;
• підвищення точності та достовірності визначення рівня напружено-деформованого стану конструкції;
• економія часу на вимірювання;
• компактність та простота конструкції;
• простота виготовлення і монтажу.

Галузь можливого застосування: машинобудування
Ступінь розробки: науково-дослідні роботи
Складові частини перетворювача можна виготовити на будь-якому машинобудівному підприємстві. Виробництво деталей не потребує модернізації технологічних ліній та дорогих матеріалів.

Необхідний термін для впровадження: 3 місяці
Строк окупності: ~ 1 рік

Умови співпраці
Патентовласник розгляне різні пропозиції та форми співробітництва з потенційними партнерами з ліцензування, продажу або впровадженню розробки, як в Україні, так і за кордоном.

Теги: 

Категорія каталогу: