Похідні 6-аміно-2,4-заміщених-5-гетарилпіримідинів, спосіб отримання та застосування їх як засобів антибактеріальної, антивірусної та протиракової дії

Наукові дослідження в галузі біологічної активності гетероциклічних сполук, впровадження інноваційних підходів до створення нових лікарських засобів є дуже важливим напрямом на шляху створення препаратів антибактеріальної, антивірусної і протиракової дії.

Призначення розробки
Даний винахід стосується галузі органічної та біоорганічної хімії, зокрема хімії гетероціклічних сполук, а саме способу отримання похідних 6-аміно-2,4-заміщених-5-гетарилпіримідинів, які можуть бути використані, як проміжні продукти для синтезу нових речовин, а також як біологічно активні речовини, зокрема, як інгібітори ферментів, і на основі цього, як препарати антибактеріальної, антивірусної і протиракової дії.

Короткий опис розробки
Завдяки винаходу створено нові похідні 6-аміно-2,4-заміщених-5-гетарилпіримідинів загальної формули (І) або загальної формули (II), а саме розроблено способи отримання цих сполук, як потенційних інгібіторів, ферментів і препаратів антибактеріальної, антивірусної і протиракової дії. Результати тестувань in vitro свідчать про те, що похідні 6-аміно-2,4- заміщених-5 гетарилпіримідинів можуть виявляти біологічну активність, як інгібітори дигідрофолатредуктаз. Вказані сполуки, їх властивості та спосіб їх отримання в літературі не описані, і можуть представляти інтерес, як інгібітори ферментів та потенційні препарати антибактеріальної, антивірусної і протиракової дії.

Переваги пропонованої розробки
Нові похідні 6-аміно-2, 4-заміщених-5-гетарилпіримідинів є перспективними сполуками для фармацевтичної та медичної хімії, фармакології та медицини. Це майбутня конкурентноспроможна альтернатива нині існуючим лікарським препаратам антибактеріальної, антивірусної і протиракової дії. Водночас, ці сполуки – зручний поліфункціональний об’єкт для органічної та біорганічної хімії, на базі якого можливе вирішення фундаментальних та прикладних наукових завдань: дослідження в галузі ферментативних систем, синтез нових сполук для потреб фарміндустрії, біології, хімії.

Галузь можливого застосування: медицина, фармацевтика

Ступінь розробки: науково-дослідні роботи
Необхідний термін для впровадження: ~ 2 роки
Строк окупності: ~ 1 рік

Умови співпраці
Патентовласник розгляне пропозиції та форми співробітництва з потенційними партнерами щодо впровадження розробки.

Теги: 

Категорія каталогу: