Установка для вилучення метану з метано-повітряної суміші

На сьогодні обсяг споживання природного газу в Україні набагато більший, ніж його видобуток. Різниця між виробництвом і споживанням покривається за рахунок імпорту газу. Збільшення обсягів власного видобутку природного газу в Україні ускладнюється з причин відсутності певних розвіданих запасів. В той же час ресурси метану вугільних родовищ, зокрема Донецького басейну, значні. Тому при вирішенні питань енергетичної безпеки України значну роль може відіграти процес отримання шахтного метану, що виділяється при відпрацюванні газоносних пластів корисних копалин.

Призначення розробки
Корисна модель належить до установок очищення і поділу газів адсорбційними способами і може бути переважно використана у вугільній промисловості для вилучення метану з шахтної метано-повітряної суміші (МПС) і подачі його споживачам з концентрацією, придатною для промислового застосування.

Короткий опис розробки
Установка для вилучення метану з МПС дозволяє значно збільшити коефіцієнт вилучення метану, знизити витрати електроенергії і водночас підвищити її ефективність. Це вирішується шляхом зміни основних вузлів відомої установки і їх компонування, а саме: установка для вилучення метану з метано-повітряної суміші (МПС) містить послідовно з'єднані через трубопроводи та запірну арматуру компресор, охолоджувач, систему підготовки МПС, генератор метану, блок автоматичного керування. В установці застосований адсорбційний генератор метану, на вході якого встановлений ресивер стиснутої МПС, а на виході - буферний ресивер метану. Генератор метану виконаний за схемою короткоциклової безнагрівної адсорбції з двома поперемінно працюючими адсорберами. На виході адсорбери з'єднані між собою трубопроводом з встановленим на ньому регенеруючим соплом, а на вході - трубопроводом з встановленими на ньому двома регулюючими вентилями, що автоматично поперемінно відкриваються, виходи яких з'єднані зі змішувачем для розбавлення суміші. Суміш складається з частини метану, виділеної з основного потоку метану після прямого проходу МПС через один адсорбер та виділеної з адсорбенту при зворотному ході цієї частини метану через інший адсорбер повітряної складової МПС, адсорбованої в ньому раніше. На трубопроводі подачі МПС в генератор метану і трубопроводі відведення продукційного метану з генератора метану встановлені датчики концентрації метану, підключені до блока автоматичного керування.

Переваги пропонованої розробки
Використання установки підвищує ефективність вилучення метану з метано-повітряної суміші, дозволяє отримати метан в концентраціях, придатних до промислового використання, робить його утилізацію економічно вигідною, дозволяє зменшити забруднення навколишнього середовища. Це особливо важливо, тому що парниковий ефект метану в 23 рази перевищує цей показник діоксиду вуглецю.

Галузь можливого застосування: гірничі виробки вугільних шахт

Ступінь розробки: науково-дослідна розробка

Необхідний термін для впровадження: ~ 6 місяців
Строк окупності: ~ 1 рік

Умови співпраці
Патентовласник розгляне пропозиції та форми співробітництва з потенційними партнерами щодо впровадження розробки.

Теги: 

Категорія каталогу: