Хімія, металургія

Економнолегована феритна жаростійка сталь

Корисна модель відноситься до галузі металургії, а саме до економнолегованих феритних сталей з достатнім рівнем жаростійкості, механічних властивостей, що забезпечує виготовлення виробів методом формозмінювання та зварювання, які призначені для експлуатації в агресивних середовищах при температурах до 600°С, та є елементами різноманітного технологічного обладнання.

Феритна жаростійка сталь

Корисна модель відноситься до галузі металургії, а саме до жаростійких феритних сталей, які можуть застосовуватись у енергетичній галузі для виготовлення елементів камер згорання енергетичного обладнання при спаленні різних видів палива. Достатній рівень жаростійкості зберігається при температурах до 1000°С.

Гідрид титану губчастого, легований киснем

Корисна модель відноситься до кольорової металургії, а саме до розробки гідриду титану губчастого, який можна використовувати як сировину для виготовлення методом порошкової металургії титанових напівфабрикатів і готових виробів на основі титану для виготовлення вузлів і агрегатів не відповідального призначення в авіакосмічній, машинобудівній, хімічній та нафтопереробній промисловості.

Жаростійка сталь

Запропонована жаростійка сталь, яку можна використовувати у загальному машинобудуванні для виготовлення елементів системи випуску відпрацьованих газів автомобільної та тракторної техніки з прийнятним терміном експлуатації цих виробів при значно меншій вартості металопрокату. Достатній рівень жаростійкості зберігається при температурах до 400°С.

Спосіб одержання діоксиду кремнію та теплової енергії із кремнійвмісної сировини

Винахід належить до області переробки рослинних кремнійвмісних відходів, зокрема рисового лушпиння (РЛ), з метою одержання теплової енергії та порошку діоксиду кремнію різного ступеня чистоти, який використовується як сорбент, наповнювач у виробництві гум та пластмас, у фармацевтичній, металургійній та в інших галузях промисловості.

Спосіб отримання нанодисперсного діоксиду ванадію

Винахід належить до способів отримання діоксиду ванадію (VO2) шляхом розкладання різноманітних ванадієвмісних сполук, який може бути використаний для отримання нанодисперсного діоксиду ванадію, розмір частинок якого складає менше 100 нм. Такий діоксид ванадію використовують як матеріал для створення порогових елементів електронної техніки, приладів відображення оптичної інформації, термохромних покриттів, критичних терморезисторів.

Сторінки