Спосіб отримання комбінованого покриття на поверхнях мідних сплавів

Сучасні машини і механізми працюють при високих швидкостях і питомих тисках. Від геометричних характеристик оброблюваних поверхонь, а також їхніх фізико-механічних характеристик (внутрішні мікронапруження, енергетичний стан шару тощо), залежить працездатність деталей. Створення нових технологічних методів підвищення зносостійкості та довговічності деталей машин є пріоритетним напрямком сучасного машинобудування.

Призначення розробки
Спосіб отримання комбінованого покриття на поверхнях мідних сплавів належить до поліграфічної, машинобудівної та приладобудівної промисловості, а саме до поверхневого зміцнення деталей машин.

Короткий опис розробки
Сутність способу полягає у нанесенні на робочу поверхню деталі зміцненого комбінованого покриття, у якому за рахунок удосконалення режимів хімічного покриття поверхонь деталей та зміни рецептури хімічного покриття, забезпечується збільшення товщини, зменшення часу хімічного покриття, підвищення поверхневої твердості та зносостійкості, що дозволяє проводити експлуатацію у різних середовищах.

Переваги пропонованої розробки
Спосіб, що пропонується, забезпечує значне (залежно від типу зміцнювальної деталі, умов роботи та навантаження, середовища) підвищення ресурсу роботи швидкозношуваних деталей при експлуатації їх у різних середовищах, що, в свою чергу, сприяє вирішенню проблеми виходу з ладу машин та механізмів шляхом підвищення їхньої надійності та довговічності.
Сучасні методи підвищення ресурсу роботи деталей, що полягають у застосуванні нових методів енергетичного впливу на поверхню (плазмове наплавлювання, лазерна обробка та ін.) є дорогими, вимагають застосування вартісного обладнання та кваліфікованого персоналу. Запропонований спосіб зміцнення дозволяє за рахунок існуючого на підприємствах обладнання та кваліфікації працівників проводити зміцнення деталей машин, що матимуть великий ресурс роботи. Це значно скоротить витрати на обслуговування та ремонт, мінімізує простої обладнання, сприятиме створенню нових робочих місць для виготовлення чи ремонту існуючих деталей даним способом.

Галузь можливого застосування: машинобудування (в т.ч. військово-промисловий комплекс), приладобудування, поліграфічна, переробна, легка промисловість, металургія (хімічна обробка деталей, що виготовлені із кольорових сплавів для їх поверхневого зміцнення).
Спосіб, що пропонується, може бути застосований для великої номенклатури деталей різних галузей господарства, і завдяки своїм техніко-економічним показникам може бути впроваджений як в Україні, так і за кордоном.

Ступінь розробки: дослідне виробництво.
Розроблено маршрутну та поопераційну технологію (починаючи від вибору матеріалу заготовки, методу її попередньої механічної обробки до детальної технології зміцнення).
Проведено промислові випробування зміцнених комплексною обробкою сталевих деталей швидкозношуваного вузла розкрійної головки швейних машин на українському-швейцарському підприємстві «Весна» м. Львів, які підтвердили високу зносостійкість, низьку собівартість і рекомендовані для використання замість деталі із твердого сплаву.
На підприємстві «Кроно-Україна» (Львівська обл., м. Кам’янка-Бузька), проведено промислові випробування деталей «Притиск різця» багаторізцевої різальної машини МРГМ-50ГН, зміцнених комплексною обробкою. Встановлено, що ресурс зміцнених деталей порівняно із промисловими аналогами збільшився майже у 2 рази.

Необхідний термін для впровадження: ~ 1 місяць
Строк окупності: ~ до 3-х місяців
Розроблено розрахунки економічної ефективності від впровадження даного способу.

Об’єкти права інтелектуальної власності, що входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо)
Патент на винахід «Спосіб отримання комбінованого покриття на поверхнях мідних сплавів».
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: Комп’ютерна програма «Програмний комплекс «Точність та шорсткість».

Умови співпраці
Патентовласник розгляне пропозиції та форми співробітництва з потенційними партнерами з ліцензування або впровадження розробки.

Теги: 

Категорія каталогу: