Спосіб патогенетичного лікування гіперхолестеринемії

Гіперхолестеринемія - стійке підвищення рівня холестерину в крові. Гіперхолестеринемія є одним з основних факторів ризику розвитку атеросклерозу та його ускладнень. Поширеність гіперхолестеринемії в різних країнах: Японія - 7%, Італія - 13%, Греція - 14%, Нідерланди - 32%, США - 39%, Фінляндія - 56%, Україна - 25%.

Призначення розробки
Винахід належить до медицини, зокрема до кардіології, ендокринології, гепатології, гастроентерології, хірургії і може бути застосовано для патогенетичного лікування гіперхолестеринемії.

Короткий опис розробки (проблеми, які вирішуються, суть розробки та основні характеристики)
Ранні склеротичні зміни у судинах (поява атероматозних бляшок у аорті, коронарних, мозкових, ниркових, артеріях, і т.п.) пов'язують з порушеннями ліпідного обміну не тільки у хворих з ожирінням, але й у худорлявих хворих різного віку від 20 до 80 і більше років. Абсолютна більшість цих змін у хворих пов'язана з ураженнями печінки, так звані хронічні гепатохолецистити чи жировий гепатоз, хронічні гепатити змішаної природи, у тому числі хронічні гепатити "А", "В", "С", і т.п. (вторинні дисліпідемії).
Відомо декілька груп протисклеротичних препаратів для нормалізації ліпідного обміну (секвестранти жовчних кислот, нікотинова кислота, рослинні протисклеротичні препарати). Але з відміною препарату холестерин знову підвищується (симптоматична дія). А також достатньо висока ціна цих препаратів не дає можливості призначати їх тривалий час (роками) людям похилого віку - основному контингенту хворих.
В основу винаходу покладено задачу глибокого патогенетичного лікування порушень всіх видів обміну, у тому числі й ліпідного, у хворих з різними захворюваннями (ішемічна, гіпертонічна хвороба серця, гіпотиреоз, цукровий діабет і т.п.) у поєднанні з хронічними гепатохолециститом, кам'яним чи безкам'яним, хр. гепатитом, жировими гепатозами.
Це досягається за рахунок того, що ретельно проводять виявлення уражень печінки і проводять ефективну терапію по нормалізації жовчовиділення, очищення печінки і кишкового тракту, покращення функції печінкових клітин, а саме: хворим проводять 2-3 курси сліпих зондувань сорбітом на фоні прийому відварів плодів шипшини і приймочок кукурудзи, гепатопротекторів - карсилу (гепабене, силімаролу). При наявності хронічного гепатиту, цирозу печінки різної етіології додають есенціале форте та тіотриазолін.
Результатом лікування у абсолютної більшості пацієнтів (89%) є стійке зниження цифр холестерину, яке не зникає з відміною лікування, потребує корекції, при необхідності, через 6-12 місяців після повторного дослідження, не потребує великих коштів для курсового лікування, абсолютно нешкідливе.

Переваги пропонованої розробки
Перевагами лікування гіперхолестеринемії за способом, що пропонується, є:

  • ефективність цього методу лікування зі збереженням тривалої ремісії після завершення курсу,
  • незначна вартість,
  • низький ризик можливих ускладнень.

Галузь можливого застосування: медицина

Умови співпраці
Патентовласник розгляне пропозиції та форми співробітництва із потенційними партнерами з ліцензування або впровадження розробки у виробництво.

Теги: 

Категорія каталогу: