медицина

Спосіб лікування гіпертензивного синдрому на фоні сечового діатезу за допомогою антибіотичних агентів

Винахід відноситься до медицини, а саме вирішення проблем лікування підвищеного артеріального тиску усіх верств населення: від дітей до людей похилого віку. Він може бути використаний також в урологічній, гінекологічній, ендокринологічній, хірургічній практиці.

Спосіб консервативного лікування вузлів та кіст щитоподібної залози

Останнім часом у всьому світі спостерігається зростання ендокринних захворювань. Найбільш частими є різні захворювання щитовидної залози, які можуть протікати гостро або хронічно і в деяких випадках можуть становити загрозу для життя пацієнта (рак щитовидної залози).

Спосіб отримання твердих наночасток

Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до способу отримання твердих наночасток на основі поверхневих ліпідів рослин, що навантажені кластерними сполуками диренію (III), які належать до класу сполук з протипухлинною активністю. Спосіб належить до створення форм, що полегшують доставку лікарських препаратів до клітини-мішені і може бути використаний у фармакологічній промисловості для отримання лікарських препаратів з протипухлинною націленістю на основі біядерних кластерних сполук диренію(III).