медицина

Спосіб отримання твердих наночасток

Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до способу отримання твердих наночасток на основі поверхневих ліпідів рослин, що навантажені кластерними сполуками диренію (III), які належать до класу сполук з протипухлинною активністю. Спосіб належить до створення форм, що полегшують доставку лікарських препаратів до клітини-мішені і може бути використаний у фармакологічній промисловості для отримання лікарських препаратів з протипухлинною націленістю на основі біядерних кластерних сполук диренію(III).