Композиція для запобігання корозії металів в оборотних системах та спосіб утилізації стічних вод промислових підприємств, які містять амонійний азот

Стан навколишнього природного середовища погіршується з кожним днем. Турбота про захист навколишнього середовища і кризовий стан економіки привели до необхідності перегляду методів очищення стічних вод. Аналіз основних методів запобігання забруднення водного басейну стічними водами свідчить про те, що найбільш перспективними є методи, пов'язані з можливістю використання промислових стічних вод для підживлення систем оборотного водопостачання. Використання такої води в оборотному водопостачанні дозволяє скоротити скидання води і є надійним засобом захисту водойм від забруднень.
Однак ефективне використання такого підходу можливо лише при вирішенні супутніх проблем корозії, що виникають. Особливо серйозні труднощі виникають при експлуатації теплообмінного обладнання, захист якого від корозії і накипоутворення залишається основною науково-технічною проблемою в усьому світі.

Призначення розробки
Винахід належить до галузі водопідготовки, зокрема до складу композиції для запобігання корозії теплообмінних систем, а також обробки і утилізації промислових стічних вод за допомогою цієї композиції. Винахід може бути використаний для очищення та утилізації промислових вод шляхом їх використання для живлення теплообмінних систем.

Короткий опис розробки
Винахід вдосконалює композицію для запобігання корозії металів в оборотних системах водопостачання та забезпечує за рахунок використання цієї композиції мінімально допустиму швидкість корозії вуглецевих сталей в оборотній воді при використанні стічних вод промислових підприємств. Це досягається шляхом зміни якісного і кількісного складу відомої композиції, а саме: композиція для запобігання корозії металів в оборотних системах, що включає інгібітор нітрифікації, додатково включає інгібітор корозії - фосфатно-силікатну суміш. При сумісній дії наведених інгібіторів за рахунок пригнічення життєдіяльності мікроорганізмів-нітрифікаторів у воді, а також високої адсорбційної дії фосфатно-силікатного інгібітора корозії досягається висока селективність пригнічення діяльності нітрифікуючих бактерій, а також висока захисна дія від корозії.
Застосування нової композиції для захисту від корозії в стічних водах, які містять амонійний азот, дає можливість для утилізації стічних вод промислових підприємств шляхом використання стічних вод як додаткової води для підживлення систем оборотного водопостачання. Підживлення цих систем здійснюють з дозуванням даної композиції. Завдяки цьому скорочується використання свіжої технічної води, скид стічних вод до водойми.

Переваги пропонованої розробки
Перевагами запропонованої композиції є:
• ефективна селективна дія по відношенню до мікроорганізмів-нітрифікаторів при невеликих рівнях її дозування 1 – 5 мг/дм3,
• висока ефективність по захисту від корозії для систем оборотних циклів при використанні стічних вод, наприклад, коксохімічного виробництва, які містять у своєму складі іони амонію,
• нітрифікант, компонент композиції, не виводиться з системи завдяки малої кількості іонів заліза,
• пригнічення життєдіяльності мікроорганізмів-нітрифікаторів, які викликають корозію,
• стабілізація карбонатів і при цьому не утворюються нові відкладення на теплообмінній поверхні,
• висока селективність пригнічення діяльності нітрифікуючих бактерій і висока адсорбційна здатність фосфатів та силікатів на поверхні вуглецевої сталі,
• низька швидкість корозії вуглецевої сталі - 0,15-0,2 мм/рік,
• як промислові води можливо використовувати, наприклад, стічні води фенольні води коксохімічного виробництва і/або біологічно очищені стічні води, які отримують амонійний азот, і/або продукти його нітрифікації – окислені форми азоту нітрити і нітрати.

Галузь можливого застосування: інгібіторний захист від корозії коксохімічних виробництв
Ступінь розробки: дослідне виробництво
Необхідний термін для впровадження: ~ 2 роки
Строк окупності: більше 2 років

Умови співпраці
Патентовласник розгляне пропозиції та форми співробітництва з потенційними партнерами з ліцензування та впровадження розробки.

Теги: 

Категорія каталогу: