Двигун, що працює за циклом Стірлінга

В сучасному світі існує нагальна потреба економії природних ресурсів для підтримання технологій, що не забруднюють навколишнє середовище.
Створений Стирлингом двигун зовнішнього згоряння на сьогоднішній день не втратив свою актуальність. Застосування нових технологій і сучасних матеріалів зможуть сприяти більш широкому розповсюдженню цих екологічно чистих двигунів в різних областях.

Призначення розробки
Винахід належить до галузі енергетики, зокрема, до двигунів, які працюють за замкнутим циклом Стірлінга із зовнішнім підведенням та регенерацією теплової енергії з перетворенням її у механічну.

Короткий опис розробки (проблеми, які вирішуються, суть розробки та основні характеристики)
В основу винаходу поставлено задачу удосконалити термодинамічний цикл двигуна шляхом застосування теплового насосу, в якому конденсатор та переохолодник холодоагенту є нагрівники робочого тіла, а два випарники здійснюють, відповідно, відведення тепла від робочого тіла в охолоджувачі та відбір теплової енергії із навколишнього середовища (повітря, вода) з наступним її переведенням з допомогою компресора на температурний рівень нагрівника, що дозволяє забезпечити постійну працю двигуна Стірлінга в перетворенні теплової енергії навколишнього середовища у механічну без спалювання пального.

Галузь можливого застосування: енергетика, машинобудування

Умови співпраці: Патентовласник розгляне пропозиції та форми співробітництва з потенційними партнерами з ліцензування або впровадження розробки у виробництво.

Теги: 

Категорія каталогу: