енергетика

Атомна екоенергоелектростанція

Корисна модель належить до електромеханіки, зокрема до електромеханічної електростанції, тобто до змодельованого утворюючого енергію планетарного механізму атома та аналогічного планетарного механізму Сонячної системи планет і може бути використана в області енергетики і машинобудування, а також як двигун на всіх видах транспорту і сільгоспмашинах, включаючи авіаційний і космічний транспорт.

Сплав для зберігання водню

Привабливість водню як універсального енергоносія визначається екологічною чистотою, гнучкістю та ефективністю процесів перетворення енергії з його участю. Однак низька щільність газоподібного водню, низька температура його зрідження, а також висока вибухонебезпечність у поєднанні з негативним впливом на властивості конструкційних матеріалів, ставлять на перший план проблеми розробки ефективних і безпечних систем зберігання водню.

Оптична геоінформаційно-енергетична мережа із розподіленими світловими джерелами енергії

Корисна модель належить до області оптичних комп'ютерних інформаційних мереж зокрема універсальних інформаційно-енергетичних мереж та систем зв'язку і передачі інформації, та може знайти використання в задачах створення інформаційних оптичних мереж з високими показниками стабільності і енергетичної автономності роботи, високою швидкістю передачі інформації в каналах.

ВІТРОГІДРОГЕЛІОЕЛЕКТРИЧНИЙ ГЕНЕРАТОР

Запропонована корисна модель належить до галузі енергетики, яка використовує природні, екологічно чисті, відновлювальні джерела енергії та може застосовуватися як генератор електричної енергії в місцях, де є непридатні для сільськогосподарського використання земельні площі, наприклад, в Чорнобильській зоні, а також там, де необхідні автономні електрогенератори. Може також використовуватися як пікова електростанція, а в перспективі - як альтернатива атомним електричним станціям.