Оптична геоінформаційно-енергетична мережа із розподіленими світловими джерелами енергії

Сучасний стан області інформаційних технологій характеризується значним розвитком інформаційних апаратних і програмних засобів, накопиченням в базі знань людства величезних обсягів інформації різного типу. Вершиною розвитку інформаційних технологій стали геоінформаційні системи (ГІС) і мережі та системи, які передбачають високорівневу обробку інформації, її передачу, а також інтелектуальне управління конкретно визначеними ресурсами.
Розвиток геоінофрмаційних систем призвів до розробок геоінформаційно-енергетичних мереж, які передбачають управління крім інформаційної складової, ще й енергетичною, тобто управління і оптимальний розподіл енергії живлення кінцевих вузлів цих систем, що забезпечує функції автономності від зовнішніх електроенергетичних мереж, енергозбереження за рахунок керованого в часі потоку електроенергії.
Оптичні ГІЕМ (ГІЕС) – це системи обробки і передачі, всі елементи у яких (включаючи енергетично-передаючі канали) при функціонуванні використовують оптичний світловий потік (оптичний носій), тобто використовують оптичні технології інформаційно-енергетичного обміну і обробки. Так, обчислювальні структури в таких ГІЕС виконані на базі паралельних оптичних комп‘ютерів, а канали передачі як інформації так і енергії на основі оптичних каналів (волоконно-оптичних або відкритих оптичних), причому не тільки для обміном інформації але й для обміном енергією живлення усіх компонентів такої ГІЕС. Оптичний спосіб передачі енергії у оптичних каналах ГІЕМ базується на передачі енергії світловими протоками високої густини потужності в оптичному волокні.

Призначення розробки
Корисна модель належить до області оптичних комп'ютерних інформаційних мереж зокрема універсальних інформаційно-енергетичних мереж та систем зв'язку і передачі інформації, та може знайти використання в задачах створення інформаційних оптичних мереж з високими показниками стабільності і енергетичної автономності роботи, високою швидкістю передачі інформації в каналах.

Короткий опис патенту
В основу корисної моделі поставлена задача створення оптичної геоінформаційно- енергетичної мережі із розподіленими світловими джерелами енергії, з вищою інформаційною стабільністю функціонування кінцевого обладнання та проміжних елементів мережі, а також з розширеними функціональними можливостями.
Оптична геоінформаційно-енергетична мережа із розподіленими світловими джерелами енергії є оптичною мережею як по інформаційних якісних показниках, так і по енергетичних. За рахунок цього можливою є побудова масштабованих та максимально стандартизованих універсальних оптичних мереж, що можуть бути сконфігуровані у різні топології, а енергетичні канали поєднані з інформаційними в одному середовищі.
Побудована за таким принципом мережа завдяки принципу структуровано розміщеної інформації і просторово-рознесеним апаратним ресурсам, що з'єднуються між собою по високошвидкісних волоконно-оптичних інформаційно-енергетичних каналах, є універсальною, високошвидкісною та високо стабільною, а також має можливість масштабування та узгодження із іншими сегментами зовнішніх інформаційних мереж.

Переваги пропонованої розробки
Корисна модель належить до систем і мереж для високопродуктивного передавання і оброблення даних із одночасним забезпеченням функцій енергозбереження і забезпеченням високої стабільності функціонування.
Корисна модель дозволяє підвищити енергетичну автономність та робить архітектуру оптичної мережі повністю автономною по енергетичній складовій, що підвищує інформаційну стабільність функціонування, та дозволяє розширити функціональні можливості шляхом оперування із різними видами енергії та виконання функцій керування енергетично автономними оптичними потоками.
В даній мережі досягається можливість легкого розширення, за рахунок підключення до сегментів інших інформаційних систем і мереж, гнучкість топології за рахунок реконфігурації чи об'єднання у окремі сегменти таких систем через магістральні шлюзи, а також підтримка інших типів мереж, за рахунок прозорості протоколів, що можуть бути використані в даній системі.

Галузь можливого застосування: енергетика, сучасні інформаційні технології
Ступінь розробки: науково-дослідні роботи
Необхідний термін для впровадження: від 1 до 2 років
Строк окупності: ~ 1 рік

Техніко-економічний розрахунок застосування оптичної геоінформаційно-енергетичної мережі із розподіленими світловими джерелами енергії (додається)

Умови співпраці
Патентовласник розгляне різні пропозиції та форми співробітництва з потенційними партнерами з ліцензування, продажу або впровадженню розробки, як в Україні, так і за кордоном.

Додаткові матеріали: 

Теги: 

Категорія каталогу: