Життєві потреби людини

Харчова паста «ВУСАБО»

Харчова паста «ВУСАБО» розширює асортимент харчових паст, призначених для забезпечення раціонального збалансованого харчування. Вона не містить консервантів, абсолютно безпечна і припаде до душі кожному члену сім'ї.

Програма моделювання процесу алмазно-канатного різання

Дана програма обраховує показники процесу різання, виходячи з параметрів інструменту, обладнання, природного каменю, що робить її універсальною. Передбачено моделювання процесу різання для двох найбільш вживаних схем запасування канату: звичайна та із використанням допоміжного шківа. Результати моделювання виводяться на екран комп’ютера в режимі реального часу, що дозволяє контролювати перебіг процесу різання. Дані виводяться у числовому вигляді та у графічному – будується зображення контуру алмазного канату. Колір точок канату залежить від радіуса кривизни.

Спосіб отримання твердих наночасток

Корисна модель належить до галузі медицини, а саме до способу отримання твердих наночасток на основі поверхневих ліпідів рослин, що навантажені кластерними сполуками диренію (III), які належать до класу сполук з протипухлинною активністю. Спосіб належить до створення форм, що полегшують доставку лікарських препаратів до клітини-мішені і може бути використаний у фармакологічній промисловості для отримання лікарських препаратів з протипухлинною націленістю на основі біядерних кластерних сполук диренію(III).

Спосіб зміни силових параметрів сколювання льоду коченням диска

Новый способ (качением диска на наклонной оси где лёд не соскребается, а как бы выковыривается с поверхности покрытия с её углублениями и выступами), требует наработки новых способов увеличения толщины обрабатываемого льда, способов уменьшения силы на заглубление и перемещения, а также качества обработки.

Сторінки