Пристрої для оздоблювально-опоряджувальних робіт

Будівництво є однією з найважливіших галузей народного господарства, від якого в значній мірі залежить економічний розвиток країни. Впровадження сучасних методів та технологій в сфері будівництва нерозривно пов’язане з розробкою нових пристроїв та матеріалів, які дозволяють отримати більш якісні результати від їх використання, зменшивши при цьому затрати на працю та матеріальні ресурси.

Призначення розробок
Комплекс винаходів відноситься до пристроїв, що використовуються під час опоряджувальних робіт у будівництві, а саме до пристроїв для оштукатурювання віконних і дверних косяків.

Короткий опис розробок
Необхідність створення нових штукатурних інструментів зумовлена спостереженням за роботою будівельників і штукатурів, проведенням аналізу якості виконаних ними робіт, вивченням проблем, що виникають на різних етапах опоряджувальних робіт, аналізом браку і перевитрат матеріалів, а також витраченим часом на проведення таких робіт та якістю отриманих поверхонь косяків. Зменшення трудомісткості, спрощення процесів оздоблювання та підвищення рівня безпеки, що в результаті дасть високу точність та ефективність виконаних робіт, і є основною задачею, що вирішується при вдосконаленні пристроїв для оштукатурювання.
Використання представлених у комплексі пристроїв дає змогу отримати ідеальні поверхні косяків за короткий проміжок часу з мінімальними затратами. Конструкція пристрою для оштукатурювання за рахунок запропонованих у ній елементів і зв’язків в порівнянні з традиційними пристроями дозволяє універсально і плавно регулювати будь-який внутрішній кут косяків і задавати потрібну глибину занурення віконної рами чи дверної коробки в тіло косяка. Пристрій для установки, регулювання і фіксації інструментів та пристосувань для оштукатурювання підвищує якість опоряджувальних робіт, пов'язаних з точним встановленням інструментів і пристосувань. Застосування двох типів фіксаторів, типу "І" і типу "L", забезпечує різнотипне плавне коригуюче регулювання, що дозволяє розширити круг використовуваних для оздоблювання пристроїв, забезпечуючи точність їх установки.

Переваги пропонованих розробк
За оцінкою автора, використання нових пристроїв дасть змогу знизити ціну на оздоблювальні послуги в 1,5 - 2 рази при збереженні досить високої якості виконуваних робіт та збільшити рентабельність в 1,5 – 4 рази. Окупність витрат на придбання інструментів становить 1-2 дні роботи або відштукатурити 3 - 5 віконних та дверних косяків.
Ефективність використання представлених розробок підтверджено експертним висновком ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» та ТОВ «ЄВРОКЛАС СЕРВІС». Доведено, що простота конструкції пристроїв та експлуатації дає змогу знизити трудомісткість процесу, розширивши тим самим коло людей, які можуть самостійно без додаткових зусиль виконувати різні види будівельно-ремонтних робіт, знизити перевитрати матеріалу та підвищити якість, безпечність і рентабельність виконуваних оздоблювальних робіт.

Галузь можливого застосування: будівництво.

Ступінь розробок: дослідне виробництво.

Необхідний термін для впровадження розробок в серійне виробництво: 3 місяці.

Умови співпраці
Патентовласник розгляне пропозиції та форми співробітництва з потенційними партнерами як в Україні, так і за кордоном.

Презентація, опис з ілюстраціями способів застосування всіх чотирьох пристроїв на сайтах:
www.patentss.com
www.patented-ua.jimdo.com

Штукатурні інструменти, оздоблювання, опоряджувальні роботи, косяки, віконні рами, будівництво.

Теги: 

Категорія каталогу: