Науковий парк "Київська політехніка" НТУУ "КПІ"

Науковий парк "Київська політехніка" НТУУ "КПІ"Науковий парк «Київська політехніка» — це форма організації науково-інноваційного процесу, яка сприяє ефективній комерціалізації високотехнологічних розробок.

Науковий парк «Київська політехніка» створений на базі НТУУ «Київський політехнічний інститут» згідно з Законом України № 523-V «Про Науковий парк «Київська політехніка»
від 22 грудня 2006 року.

Основна мета проекту — налагодити систему взаємодії між бізнесом, університетом та Науковим парком. Прозора схема взаємодії учасників та розвинута інфраструктура приваблюють інноваційні компанії та венчурних інвесторів для реалізації маштабних проектів. Відповідна державна підтримка забезпечує сприятливий правовий фон для загальнонаціонального розвитку проекту.

Місія
Створення конкурентних переваг для учасників та партнерів Наукового парку «Київська політехніка» через інтеграцію освіти, науки та бізнесу.

Мета
Комерціалізація результатів наукових досліджень та їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.

Завдання

  • Розробка та реалізація інноваційних проектів.
  • Пошук інвесторів та партнерів.
  • Управління інноваційними розробками.
  • Створення та розвиток інноваційних компаній.
  • Просування та збут наукомісткої продукції на вітчизняному та закордонному ринках.
  • Налагодження зв‘язків з вітчизняними та закордонними науковими та виробничими організаціями.

http://spark.kpi.ua/